Cennik 2018-06-12T12:45:03+00:00

Cennik i wynagrodzenie

Stawiamy przede wszystkim na jakość, z uwagi na co ceny usług ustalamy indywidualnie, uwzględniając przy tym szereg czynników. Istotne jest dla nas to, by zaproponowanie klientom wynagrodzenia kancelarii adwokackiej było adekwatne do naszego wysiłku, wiedzy i zaangażowania w sprawę. Każda sprawa jest dla nas tak samo ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby Klient był zadowolony z usług Kancelarii, kierując się przy tym zasadą minimalizacji jego kosztów. Od Klienta wymagamy, by szczegółowo poinformował Kancelarię o stanie faktycznym sprawy, którą chce nam powierzyć do prowadzenia.

Porada prawna – cennik
W przypadku udzielania porad prawnych należne honorarium ustalamy indywidualnie. Najczęściej porada obejmuje jedno, ok. 45 minutowe spotkanie, przed którym prawnik może określić przybliżoną wysokość honorarium, jednak by ustalić ostateczny koszt konieczne jest zapoznanie się z dokumentami sprawy i przeanalizowanie stopnia jej skomplikowania.

Opiniowanie i sporządzanie umów – cennik
W przypadku opiniowania czy sporządzenia umowy koszt jest uzależniony przede wszystkim od stopnia skomplikowania, szczegółowości, terminu wykonania prac.

Pisma nieprocesowe i procesowe – cennik
Koszt opracowania pisma nieprocesowego lub pisma procesowego, pozwu, apelacji, wniosku czy wezwania – jest uzależniony od stopnia skomplikowania przedstawionego zagadnienia (sytuacji), terminu w jakim pismo musi zostać przygotowane lub w sprawach o zapłatę także od wartości przedmiotu sporu. Poniżej zamieszczony został tekst właściwego Rozporządzenia.

Udział w negocjacjach – cennik
Koszt doradztwa prawnego, udziału w negocjacjach, jest uzależniony od rodzaju sprawy oraz czasu pracy. Możliwe w tym przypadku jest rozliczenia godzinowe lub ryczałtowe.

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – cennik
Koszt przygotowania skargi każdorazowo jest ustalany indywidualnie.

– ryczałt (wynagrodzenie ryczałtowe),

– godzinówka (wynagrodzenie godzinowe),

– rozliczenie mieszane (ryczałt z limitem godzin),

– wynagrodzenie zadaniowe (w przypadku zlecenia konkretnej usługi prawnej, co do której czynności do wykonania oraz czas realizacji można łatwo określić)

– ryczałt plus SUCCESS FEE (premia za sukces) – w przypadku niektórych zleceń istotnym elementem oferowanego rozliczenia będzie premia od sukcesu stanowiąca część honorarium ustalonego do zapłaty dopiero po zakończeniu sprawy (w zależności od jej wyniku zgodnego z oczekiwaniami Klienta). Jest to forma rozliczenia stosowana łącznie z wynagrodzeniem kwotowym uiszczanym „z góry”.

W sytuacji, gdy Klient powierza Nam prowadzenie spraw sądowych, wynagrodzenie może obejmować również koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800).

Pobierz